Alta Fox förvärvar 4,51 procent i EG7

Igår, den 2 februari 2023, förmedlades ett block om 4 000 000 aktier. Det omsatta blocket har ett värde av 104 Mkr, vilket motsvarar 4,51 procent av de utestående aktierna i Enad Global 7 AB (publ).

Köparen har bekräftats som den USA-baserade investeraren Alta Fox Capital Management. Investeraren är en alternativ kapitalförvaltare baserad i Texas, USA, och har tidigare varit aktieägare i de svenska börsbolagen Enlabs och Leo Vegas. Efter transaktionen är Alta Fox en av de fem största aktieägarna i EG7. Aktiernas säljare är fortfarande obekräftad.

"Alta Fox är glad över att vara en betydande aktieägare i EG7 och har tilltro till bolaget och dess ledningen." – Alta Fox IR-Team