Daybreak blir publicist för ett nytt actionfyllt multiplayer-skjutspel från Cold Iron Studios

INSIDERINFORMATION: Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") tillkännager idag att dotterbolaget, Daybreak Game Company LLC ("Daybreak") har ingått ett avtal med Cold Iron Studios LLC ("Cold Iron") enligt vilket Daybreak kommer att publicera Cold Irons nya actionfyllda multiplayer-skjutspel baserat på en omfattande global IP-licens för lansering 2025 på PC och konsoler (det "Nya Spelet"). Under 2023 och 2024 kommer Daybreak att förskottsinvestera cirka 23 miljoner USD för att finansiera utvecklingen av det Nya Spelet. Cold Iron anlitar Toadman Interactive AB ("Toadman") som samarbetspartner för utveckling av det Nya Spelet med ett kontraktsvärde uppgående till cirka till cirka 8 miljoner USD. EG7:s nettoinvestering förväntas uppgå till cirka 15 miljoner USD.

Transaktionen är unikt och attraktivt strukturerad som ett trepartsarrangemang mellan Daybreak, Cold Iron och Toadman, EG7:s helägda studio för samutveckling och kan sammanfattas enligt följande:

 • Daybreak-Cold Iron Publiceringsavtal
  • Daybreak förvärvar de exklusiva och globala publiceringsrättigheterna till det Nya Spelet från Cold Iron.
  • Under 2023 och 2024 kommer Daybreak att förskottera cirka 23 miljoner USD för att finansiera utvecklingen av det Nya Spelet.
 • Cold Iron-Toadman Samutvecklingsavtal
  • Cold Iron anlitar Toadman som sin samarbetspartner för utveckling av det Nya Spelet.
  • Kontraktsvärdet för Toadman är uppskattat till cirka 8 miljoner USD.
 • Unik och attraktiv transaktionsstruktur
  • EG7:s nettoinvestering förväntas uppgå till cirka 15 miljoner USD, med beaktande av värdet av samutvecklingsavtalet för Toadman.
  • Tilltalande kommersiell potential med en gynnsam riskprofil som är i linje med tidigare kommunicerade acceptabla risknivåer.
  • Säkrar ett betydande och för Toadman mycket lönsamt samutvecklingsavtal som kommer att generera en betydande lönsamhet och bidra till att bygga en solid grund och den nödvändiga meritlistan för Toadmans framtid.

Cold Iron grundades 2015 och är den oberoende studion bakom Aliens: Fireteam Elite (AFE). AFE lanserades i augusti 2021 och har varit en enorm succé med över 2 miljoner sålda exemplar hittills och över 5 miljoner spelare på PC, PlayStation®, Xbox™ och Game Pass. Som en uppföljning till AFE utvecklar Cold Iron för närvarande ett actionbaserat multiplayer-skjutspel baserat på en omfattande global IP-licens (Nya Spelet) som planeras att lanseras 2025 på PC och konsoler.

Detta utgör Daybreaks första nya produktlansering sedan H1Z1, som lanserades 2015 och genererade intäkter på över 200 miljoner USD under de följande tre åren. Transaktionen innebär också Daybreaks strategiska återgång till produktlansering inom mellansegmentet på marknaden (A-AA), som en central del av EG7:s bredare långsiktiga strategi.

Beträffande transaktionen säger EG7:s styrelseledamot Marie-Louise Gefwert att "vi är glada över att samarbeta med Cold Iron i detta nya projekt. Cold Iron har ett talangfullt team med en erkänd meritlista efter stora framgångar med AFE. Den beprövade metoden att utnyttja framgångsrika spelsätt och teamets expertis som grund att fortsätta bygga vidare på är smart och mycket övertygande. Vi ser fram emot samarbetet med Cold Iron och att lansera ytterligare en framgångsrik produkt på marknaden."

"Vårt team är inspirerat som aldrig förr. Att arbeta med Daybreak och Toadman ger oss ännu mer vind i seglen", säger Elena Siegman, studiochef på Cold Iron. "Vi är alla otroligt exalterade över att nå nya höjder med en bredare kreativ vision, samtidigt som vi använder studions solida grund från tidigare framgångar som en språngbräda."

Cold Iron var tidigare ett helägt dotterbolag till Daybreak och bröts ut i samband med EG7:s förvärv av Daybreak eftersom parterna inte kunde komma överens om villkoren för hur bolaget skulle inkluderas. Effekten blev att ägandet av Cold Iron stannade hos säljarna av Daybreak, däribland EG7:s styrelseordförande, Jason Epstein och tillförordnad VD, Ji Ham, vilka fortfarande är ägare. Som en del av Daybreak-transaktionen fick EG7 en option att förvärva Cold Iron. Denna option har senare förfallit utan att ha utnyttjats. Även om en transaktion för att återföra Cold Iron till Daybreak var önskvärd, var EG7 inte i stånd att åberopa optionen under dess löptid. Publiceringsavtalet gör det dock möjligt för Daybreak att säkra rättigheterna till Cold Irons Nya Spel och en betydande del av intäkterna från titeln.

Givet närståendeaspekten kring transaktionen har den hanterats och beslutats av de oberoende styrelseledamöterna i EG7; varken Ji Ham eller Jason Epstein har varit inblandade. Eftersom varken EG7 eller något av dess svenska dotterbolag är part i publiceringsavtalet och samutvecklingsavtalet omfattas av Toadmans löpande verksamhet krävs inte något stämmobeslut för att gå vidare med transaktionen. Vid utvärderingen av transaktionen inrättade styrelsen en s.k. Contract Oversight Committee bestående av oberoende styrelseledamöter som konsulterats av oberoende externa experter och rådgivare, vilka på armlängds avstånd har utvärderat projektets kommersiella bärkraft och publicerings- och samutvecklingsavtalens oberoende karaktär.