Delårsrapport för perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020

April – juni 2020 i sammandrag

 • Totala intäkter uppgick till 162,6 Mkr. Nettoomsättning uppgick till 138,0 Mkr vilket motsvarar en tillväxt om 1014% i förhållande till samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 18,7 Mkr
 • Kassa och bank uppgick till 144,7 Mkr
 • Nettoskuldsättningen var 74,8 Mkr
 • Eget kapital uppgick till 306,1 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr

April – juni 2020 i korthet pro-forma*

 • Totala intäkter uppgick till 189,1 Mkr.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA uppgick till 26,6 Mkr.

Rullande 12 månader i korthet pro-forma*

 • Totala intäkter uppgick till 681,2 Mkr.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA uppgick till 95,4 Mkr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Bolaget genomför framgångsrikt en riktad nyemission av 3 779 367 aktier och tillförs därigenom cirka 119 Mkr brutto.
 • EG7 offentliggör Minimal Affect (Project Anubis) och presenterar mer information om titlarna ’83 och EvilvEvil.
 • Årsstämma hålls där det bland annat beslutades att ingen utdelning skulle utgå, att årets resultat överförs i ny räkning och att Erik Nielsen väljs som ledamot till styrelsen.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2020

 • Sold Out signerar förläggaravtal för två ännu oannonserade titlar.
 • Radical Rabbit Stew lanseras.
 • Sold Out signerar avtal gällande fysisk förläggning av titeln Planet Coaster: Console Edition som utvecklas av Frontier.
 • No Straight Roads lanseras.
 • Descenders lanseras.
 • Den kanadensiska spelutvecklaren Big Blue Bubble förvärvas. Bolaget hade en omsättning om cirka 80 Mkr och en EBITDA om 24 Mkr de rullande tolv månaderna. Up-front-betalningen uppgår till cirka 106 Mkr, en up-front EBITDA-multipel om 4,6x.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Efter att ha avslutat en framgångsrik nyemission om 119 Mkr mitt i den pågående Corona-pandemin i april 2020, har vi kunnat accelerera investeringarna i flertalet nya titlar och lanserat flertalet spel. Efter periodens slut har vi också förvärvat Big Blue Bubble, ett kanadensiskt bolag med starka IP:n och fin lönsam tillväxt. Jag vill passa på att varmt välkomna dem in i EG7-familjen.”

*: Finansiella siffror om förvärvet av Big Blue Bubble ingick i koncernen under perioden

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34EG7

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Spelutvecklingsavdelningarna Toadman Studios och Antimatter Games sysselsätter drygt 100 spelutvecklare som utvecklar egna spel där EG7 äger rättigheterna samt åtar sig även utvecklingsuppdrag för andra utgivare runt om i världen. Koncernens marknadsföringsbyrå Petrol Advertising Inc har hitintills bidragit till utgivningen av minst 1 500 titlar, av vilka många är världsberömda varumärken som Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens publicerings- och distributionsföretag Sold Out Sales & Marketing Ltd erbjuder genom sina experter både fysisk och digital publicering och har bland annat arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med ca 200 anställda på 8 kontor världen över. Koncernens affärsmodell ger förutsättningar för nära samarbeten såväl som stabila kassaflöden. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel på sina befintliga kontor, samt att fortsätta arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att utveckla spel med egna medel och förlägga spel på egen hand.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 augusti 2020 08:45 CET.