Delårsrapport för perioden 1 april 2021 till 30 juni 2021

April – juni 2021 i sammandrag

  • Totala intäkter uppgick till 422,5 Mkr motsvarande en tillväxt om 160 procent. Nettoomsättningen uppgick till 384,4 Mkr.
  • EBITDA uppgick till 96,8 Mkr, EBITA uppgick till 85,7 Mkr och EBIT uppgick till 35,4 Mkr.
  • Justerad EBITDA uppgick till 111,8 Mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 Mkr.
  • Likvida medel uppgick till 546,1 Mkr.
  • Eget kapital uppgick till 4 408,1 Mkr.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Under andra kvartalet levererade vi en nettoomsättningstillväxt på 179%, EBITDA-tillväxt på 360% samtidigt som vi framgångsrikt har integrerat de förvärv som vi slutförde under det första kvartalet 2021. Med vår snabba förvärvstillväxt har vi integrerat och byggt upp nödvändiga processer för att fortsätta vårt strategiska fokus. Jag är också glad att kunna meddela att återlanseringen av MechWarrior 5 var lönsam redan efter ett par veckor. Det är ett bevis på samarbetskraften mellan koncernens dotterbolag.”

https://www.enadglobal7.com/reports-presentations/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 845 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2021 kl.6:00 CEST.