Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020

Januari-mars 2020 i sammandrag

 • Totala intäkter uppgick till 163,8 Mkr vilket motsvarar en tillväxt om 949% i förhållande till samma period förra året
 • EBITDA uppgick till 12,2 Mkr
 • Kassa och bank uppgick till 57,4 Mkr
 • Nettoskuldsättningen var 161,5 Mkr
 • Eget kapital uppgick till 239,5 Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001006 kr

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Signerat avtal för att förlägga titeln Descenders och en annan oannonserad titel.
 • Offentliggjort namnbyte till Enad Global 7 (EG7) för att förtydliga den nya koncernstrukturen.
 • Offentliggjort vampyrspelet EvilvEvil (Project Osiris).
 • Titeln Zombie Army 4: Dead War som förläggs av dotterbolaget Sold Out lanserades.
 • Lanseringsdatumet för titeln Westmark Manor sattes till tidig sommar 2020.
 • Radical Rabbit Stew som förläggs av Sold Out kommer att lanseras den 16 juli 2020.
 • Sold Out undertecknar avtal om tre nya titlar: Disjunction, Gestalt: Steam & Cinder och KeyWe.
 • Dan Sten Olsson med familj och stiftelse tillsammans med Erik Nielsen ny storägare. Erik Nielsen föreslås också ta plats i styrelsen.
 • Sold Out undertecknar avtal om en ny oannonserad titel med White Paper Games.
 • Rising Storm 2: Vietnam som utvecklades av dotterbolaget Antimatter Games säljer över 1 miljon kopior och en betydande bonus betalas ut.
 • Lanseringsdatumet för No Straight Roads sätts till sommaren 2020.
 • Världen drabbas av Covid-19. EG7 påverkas inte allvarligt i skrivande stund. Dock kommer betydande intäkter i dotterbolagen Petrol och Sold Out att förskjutas från Q2 till Q3 2020 med anledning av att spellanseringar förskjuts.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2020

 • Bolaget genomför framgångsrikt en riktad nyemission av 3 779 367 aktier och tillförs därigenom cirka 119 Mkr.
 • EG7 offentliggör Minimal Affect (Project Anubis) och presenterar mer information om titlarna ’83 och EvilvEvil.
 • Årsstämma hålls där det bland annat beslutades att ingen utdelning skulle utgå, att årets resultat överförs i ny räkning och att Erik Nielsen väljs som ledamot till styrelsen.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Under det första kvartalet 2020 har vår nettoomsättning vuxit med nästan 1000 % från 14,8 Mkr till 155,5 Mkr på koncernnivå i förhållande till samma kvartal 2019. Under början av året har vi också genomfört en nyemission och kunnat välkomna Dan Sten Olsson med familj som nya huvudägare i EG7. Vi har en spännande tid framför oss med över 20 spelprojekt i pipelinen för spelutvecklingsdelen och över 40 planerade marknadsföringskampanjer för Petrol. Minst 6 förlagda spel släpps under Q3 2020.”

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34EG7

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Spelutvecklingsavdelningarna Toadman Studios och Antimatter Games sysselsätter drygt 100 spelutvecklare som utvecklar egna spel där EG7 äger rättigheterna samt åtar sig även utvecklingsuppdrag för andra utgivare runt om i världen. Koncernens marknadsföringsbyrå Petrol Advertising Inc har hitintills bidragit till utgivningen av minst 1 500 titlar, av vilka många är världsberömda varumärken som Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens publicerings- och distributionsföretag Sold Out Sales & Marketing Ltd erbjuder genom sina experter både fysisk och digital publicering och har bland annat arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med ca 190 anställda på 8 kontor världen över. Koncernens affärsmodell ger förutsättningar för nära samarbeten såväl som stabila kassaflöden. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel på sina befintliga kontor, samt att fortsätta arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att utveckla spel med egna medel och förlägga spel på egen hand.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-05-27 07:00 CET.