Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2021

Januari – mars 2021 i sammandrag

  • Totala intäkter uppgick till 346,5 Mkr motsvarande en tillväxt om 112 procent. Nettoomsättningen uppgick till 303,6 Mkr.
  • EBITDA uppgick till 87,0 Mkr, EBITA uppgick till 78,3 Mkr och EBIT uppgick till 48,2 Mkr.
  • Justerad EBITDA uppgick till 96,0 Mkr.
  • Pro forma omsättning för de senaste 12 månaderna uppgick till 2 001 Mkr och justerad EBITDA 602 Mkr*.
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,2 Mkr.
  • Likvida medel uppgick till 904,5 Mkr.
  • Eget kapital uppgick till 4 482,2 Mkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

  • EG7 förvärvar Innova för cirka 1 104 Mkr med 100% nyemitterade EG7-aktier och slutför förvärvet 31 mars 2021. Innova konsolideras in från och med 31 mars 2021 och påverkar därför inte resultatet under det första kvartalet 2021.
  • EG7 slutför förvärvet av Piranha och bolaget konsolideras in från och med 1 mars 2021.
  • Koncernen övergår till redovisningsstandarden IFRS och presenteras för första gången med denna princip i den första kvartalsrapporten 2021.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Under det första kvartalet levererade vi en omsättningstillväxt om 112%, en EBITDA-tillväxt om nästan 500% och förvärvade plattformsbolaget Innova för 1,1 miljarder kronor med endast nytryckta EG7-aktier på 113,57 kr per aktie. Detta trots att vi under första kvartalet fokuserat på att konsolidera de stora förvärven vi gjorde i slutet av 2020. Andra kvartalet i år ser ännu bättre ut och där förväntar vi oss hög organisk tillväxt och inkonsolidering av tidigare förvärv.”

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 835 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 maj 2021 kl.06:30 CEST.

*: Finansiella siffror som om företagen som förvärvades under 2020 och första kvartalet 2021 ingick i koncernen under perioden. Notera att pro forma-siffrorna inte har granskats av bolagets revisor och inte bör betraktas som en uppskattning av koncernens prestation för de kommande tolv månaderna. Förvärven av Piranha Games och Innova räknas in i pro forma-siffrorna. För kvartalets redovisade omsättning och resultat-siffror räknas Piranha Games endast in från och med 1 mars 2021 och Innova inte alls då de konsolideras in från den 31 mars 2021.