Delårsrapport för perioden 1 juli 2019 till 30 september 2019

Juli–september 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 66 460 (13 618) Tkr, en ökning med 388% från föregående kvartal.
 • EBITDA uppgick till 13 326 (4 802) Tkr och EBIT uppgick till 1 953 (4 445) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 832 (4 138) Tkr.
 • Nettoskuldsättningen var 121 059 (99 465) Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,000355 SEK.
 • Under tredje kvartalet 2019 omsatte Petrol 49,6 Mkr. Under samma period omsatte spelutvecklingsdelen i Toadman 16,9 Mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal för konsultarbete på projekt har tecknats med den svenska spelutvecklaren Fatshark till ett värde om 13 Mkr.
 • Toadmans obligationer om 120 Mkr börjar handlas på Nasdaq First North.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Ledningen har förstärkts med Christopher Bergstresser som COO och Andreas Jonsson som CTO.
 • Toadman förvärvade Tangentix Ltd:s tillgångar för £50 000 och adderar därigenom spelströmningstjänsten Game Sessions till sin portfölj.
 • En ny trailer för spelet IGI: Origins har släppts med över 1 miljoner visningar på Youtube.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet 2019 har vår nettoomsättning vuxit med nästan 400% från 13,6 Mkr till 66,5 Mkr på koncernnivå. I samband med det har vi tagit många viktiga steg för att bygga en organisation som klarar av att stödja denna kraftfulla tillväxt.

En koncern med 180 anställda

Tidigare i år genomförde vi vårt hittills största förvärv av den världsledande amerikanska marknadsföringsbyrån Petrol Advertising som ökade vårt team till ca 180 anställda.Tillväxt ställer stora krav på organisationen och jag är mycket glad över att kunna meddela att integrationen av Petrol har gått bra, i stor del tack vare att vi lyckats förstärka ledningen med nya och kompetenta medarbetare. Christopher Bergstresser har anställts som operativ chef (COO) och Andreas Jonsson, som anställdes i samband med förvärvet av Diskett, har blivit befordrad till CTO. Detta ger oss mycket goda förutsättningar för att kunna fortsätta växa snabbt även i framtiden.

Första trailern av IGI: Origins släppt

I samband med förvärvet av den norska spelstudion Artplant fick Toadman äganderätt till samtliga rättigheter för spelet IGI. Arbetet fortlöper enligt plan och vi har nyligen släppt en så kallad teaser-trailer för spelet som på bara några veckor har fått över 1 miljon visningar på YouTube. Trailern är inte bara ett smakprov på hur IGI: Origins kommer att se ut utan också ett gott exempel på samspelet mellan de olika bolagen inom Toadman-koncernen.För närvarande är IGI: Origins en spelbar prototyp och vi räknar med att kunna lansera spelet 2020-2021.

Förvärv av Tangentix

Som ett led i vår strategi för vertikal expansion i värdekedjan har vi också förvärvat tillgångarna i det UK-baserade bolaget Tangentix för £50 000. Detta ger oss äganderätten till alla patent och rättigheter kopplade till den digitala spelpubliceringsplattformen Game Sessions.Game Sessions har 500 000 användare till följd av de totalt £6 000 000 som har investerats i plattformen under de senaste åren.Vi ser ett stort värde i plattformen, tekniken och patenten. Vår avsikt är att fortsätta utveckla Game Sessions, både för våra egna spel men också för tredjepartsspel. Vår ambition är att åter öppna upp tjänsten under fjärde kvartalet 2019.

Framtidsutsikter

Under tredje kvartalet 2019 har vi tagit ytterligare steg mot att växa inom värdekedjan och vi fortsätter att utvärdera nya möjligheter för vidare expansion. Vi ser exempelvis god potential i att kunna växa inom distribution och utgivning av spel på ett för oss fördelaktigt sätt.Vi har också publicerat ett spelschema som tydligt illustrerar hur spännande de stundande åren kommer att bli. Jag är fortsatt entusiastisk och ser med tillförsikt fram emot att se vår breddade och förstärkta organisation leverera nu när vi har skapat så goda förutsättningar för det. Vi fortsätter att växla upp för att steg för steg närma oss positionen som en ledande aktör i spelbranschen.

Robin Flodin

VD och medgrundare

Toadman Interactive AB (Publ)

Nästa rapport

Nästa delårsrapport (bokslutskommunikén för 2019) kommer att publiceras den 20 februari 2020.

Om Toadman

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har nära 100 spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt säte i Stockholm och har ca 180 anställda i 6 kontor världen över.

För mer information vänligen kontakta

Robin Flodin, VD

Mail: robin@thetoadman.com

Tel: +46 70 477 06 34

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB

Mail: info@eminova.se

Tel: +46 8 684 211 00

Viktig information

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 08:00 CET.