Delårsrapport för perioden 1 juni 2018 till 31 augusti 2018

Fjärde kvartalet i sammandrag, moderbolaget:

Omsättningen ökade med 61 % och uppgick till 11 814 Tkr (7 321 Tkr).

– Rörelseresultatet EBIT före engångskostnader uppgick till – 3 153 Tkr (3 270 Tkr).

– Resultatet efter skatt uppgick till till -2 460 Tkr (850 Tkr).

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 811 Tkr (-4 118 Tkr).

– Nettoskuldsättningen uppgick till -10 532 Tkr (-772 Tkr).

– Kassa och bank uppgick till 10 532 Tkr (772 Tkr).

– Eget kapital uppgick till 27 741 Tkr (2 643 Tkr).

– Förlust per aktie uppgick till -0,16 kr (NEG).

– Toadman förvärvar norska spelstudion Artplant AS för 1 miljon norska kronor, samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarar 3% av Toadman) som utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier om 1 år.

Rullande tolv månaderna, koncernen, 1 september 2017 – 31 Augusti 2018:

– Omsättningen uppgick till 53 640 Tkr.

– EBIT före engångskostnader uppgick till 13 708 Tkr.

– EBIT efter engångskostnader uppgick till 5 475 Tkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: 

– Toadman lanserar Immortal: Unchained 7 september 2018. Under de första tre veckorna (7 september 2018 till 29 september 2018) såldes över 53 000 kopior av spelet totalt, både digitalt och i butik.

– Toadman skriver två avsiktsförklaring med Leyou gällande fortsättning av projekt Osiris värt $8 miljoner och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt $2 miljoner. Vid fullbordande av kontrakten inbringas $10 miljoner i omsättning till Toadman från november 2018 till december 2019.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– "Under perioden har vi förvärvat Artplant vilket gjort att vi tagit steget och blivit en koncern, då vi nu har verksamhet i fyra länder. Artplant har funnits sedan år 2001 och har för oss som bolag en hel del spännande teknologi och flertalet IP:n som har hög outnyttjad potential som vi utvärderar under hösten. Vi kommer presentera resultatet av den utvärderingen inom kort.

Efter perioden har vi släppt vårt första egenutvecklade spel, Immortal: Unchained, tillsammans med vår projektfinansiär Game Odyssey och förläggare Sold Out Sales & Marketing. Under de tre första veckorna såldes över 53 000 spel både digitalt och i butik. Jag är mycket stolt över teamet som med knappa resurser lyckades släppa spelet på tre plattformar samtidigt. Utvecklingen av Immortal har pågått i cirka 3 år, men började som utvecklingen av ett annat spel, vilket gör att utvecklingen av Immortal egentligen utvecklats på 1,5-2 år. Totala utvecklingskostnaderna under dessa 3 år landar på cirka 26 Mkr, med i snitt 15 utvecklare. Samtliga dessa kostnader står vår finansiär för, där vi inväntar sista betalningen vilket gör att vi förväntar oss tjäna pengar på Immortal-försäljningen.

Spelets mottagande har varit mestadels positivt för spelare med 70% positiva på Steam, och rating 7.1 till 8.2 av 10 i Metacritic från spelare på de olika spelplattformarna. Speljournalisterna har varit mindre positiva, med 48 till 62 av 100 i Metacritic. Spelet är dock ett svårt spel riktat till hardcore-spelare, vilket också reflekterar dessa siffrorna.

Vår framtida plan för Immortal är att ett litet team om 5 personer fortsätter att utveckla och förbättra spelet, samt utvecklar ett expansionspaket som kommer ut i slutet av Q1 2019. Detta i kombination med kampanjer och rabatter gör att spelet kommer kunna fortsätta sälja under lång tid framöver, även med tanke på att det är ett singel-player spel.

Vi har lärt oss en hel del från Immortal-lansering, speciellt med tanke på att vi lyckades bemästra att släppa spelet på tre spelplattformar samtidigt. Personligen hade jag dock hellre fortsatt med utvecklingen och släppt spelet i Q1 2019, men kontraktet med vår finansiär tillät inte detta utan skulle ge straffkostnader som följd för Toadman om spelet var sent. Hade vi släppt spelet senare skulle vi haft tid att fixa de saker spelarna klagat på, något som vi alltså nu fixar kontinuerligt.

Toadman står dock starkt även utan Immortal, där vårt största projekt Osiris just nu sysselsätter drygt 50 personer och går enligt plan. Dessutom har vi spelet Project I.G.I. 3 och projekt Hathor som core-spel som utvecklas, samt flertalet non-core spel. Toadman har också genomfört 2 förvärv de senaste 4 månaderna och vi har flertalet förvärvsdialoger igång och har som ambition att genomföra åtminstone två förvärv till under 2019.

Det är hög aktivitet hos Toadman och vi planerar att under de kommande månaderna fram tills våra årssiffror släpps den 15 februari 2019 kommunicera våra planer för de olika spelen, vår förvärvsstrategi och koncernövergripande strategi till våra aktieägare.

Vi är på en spännande resa att bygga ett större bolag där vi internt har stora ambitioner. Jag ser hur vi med tillförsikt håller på att förverkliga den planen.

Jag ser fortsatt fram emot ett händelserikt slut på detta år, samt ett fartfyllt 2019."

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 15:55 CET.