EG7 anställer IR-ansvarig

Ledningen i Enad Global 7 AB (publ) vill härmed informera om att Ludvig Andersson har tillsatts som IR-ansvarig för bolaget. Att höja EG7:s fokus inom detta område är ytterligare ett steg i verkställandet av bolagets strategi.  

Ludvig kommer närmast som partner från Söderberg & Partners där han arbetat inom Wealth Management. Tidigare har han arbetat med uppstarten av en London-baserad digital IR-plattform samt för Middle East Investor Relations Society. Ludvig har en gedigen internationell erfarenhet och har arbetat i Europa, Nordamerika och Asien.

På EG7 kommer Ludvig bland annat att säkerställa att all marknadskommunikation sker på ett korrekt och professionellt vis. Han tillträder senast mitten av april 2022.

Kommentar från Fredrik Rüdén, Vice VD och CFO för EG7:

”Jag är mycket glad över att ha kunnat attrahera Ludvig som ny IR-ansvarig för EG7. Han har helt rätt erfarenhet och vi bedömer att han kommer att bli en värdefull nyckelspelare i EG7:s fortsatta lönsamma tillväxtresa.”

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Rüdén, Vice VD och CFO

Tel: +46 733 117 262

fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.