EG7 har återbetalat sina utestående obligationer och sänkt sina skuldfinansieringskostnader

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 december 2020

Enad Global 7 AB (publ) har idag, i enlighet med offentliggörandet från den 2 december 2020, slutfört en förtida inlösen och återbetalning av samtliga utestående obligationer 2019/2022 med ISIN SE0012702470.

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, har betalats till varje person som vid arbetsdagens slut den 21 december 2020 var registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. Obligationerna har även avnoterats från Nasdaq First North.

Innan förtida inlösen och återbetalning löpte obligationerna med en fast ränta om 12 procent per år. Efter återbetalningen av obligationerna och upptagande av vissa kreditfaciliteter och banklån hos Swedbank har EG7’s aggregerade skuldfinansieringskostnader sänkts till cirka 3 procent per år.

Informationen i detta pressmeddelande skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 400+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 600 anställda i 12 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00