EG7 lämnar meddelande om förtida inlösen av obligationer

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2 december 2020

Enad Global 7 AB (publ) kommer, i enlighet med offentliggörandet den 1 december 2020, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2019/2022 med ISIN SE0012702470 i enlighet med villkoren för obligationerna.

Datum för inlösen är satt till den 30 december 2020. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 106,00 procent av det nominella beloppet (dvs 1 325 000 kronor per obligation). Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 21 december 2020 är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North.

En oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen kommer i dag att skickas av bolaget till alla direktregistrerade innehavare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 1 december 2020.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja bolagets värdepapper.

Informationen i detta pressmeddelande skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, CEO

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 170+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 270 anställda i 10 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00