EG7 offentliggör indikativ prognos för Q3 och Q4 2021

Enad Global 7 AB (publ) (“EG7” eller ”Bolaget”) offentliggör indikativ prognos för tredje och fjärde kvartalet 2021 i en strävan att på kort sikt öka transparensen och anpassa förväntningarna från kapitalmarknaden. Offentliggörandet av prognoser är av engångskaraktär och bör inte förväntas framöver. Med de många förändringar som nyligen har gjorts i ledningen för EG7 vill styrelsen emellertid öka insikten om EG7:s förväntade ekonomiska prestation på kort sikt.

INDIKATIV PROGNOS FÖR Q3 2021*

Nettoomsättning: 400-420 Mkr

EBITDA: 85-100 Mkr

 

INDIKATIV PROGNOS FÖR Q4 2021*

Nettoomsättning: 450-500 Mkr

EBITDA: 95-110 Mkr

 

* Siffrorna har framtagits av ledningen för EG7 och är endast prognoser som uppskattas enligt ledningens nuvarande kännedom, där avvikelser utanför dessa intervall är möjliga.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD

Tel: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

 

Alexander Albedj, styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

 

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 845 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 september 2021 kl.07:00 CEST.