EG7 sänder live-presentation av kvartalsrapport med Q&

EG7 vill meddela sina aktieägare och intressenter att en live videopresentation med Q&A kommer att sändas kl.09:00 den 25 maj, 2021. Presentationen kommer att ledas av EG7:s koncern-VD och medgrundare Robin Flodin.

Skälet till sändningen är att tillhandahålla alla aktieägare med en genomgång av rapporten för kvartal 1 2021 och att ge ett tillfälle att ställa frågor till bolaget.

Frågor kan skickas in i förväg eller under presentationen till: ir@enadglobal7.com.

För att ansluta till live-presentationen, vänligen använd följande länk på utsatt tid: https://youtu.be/_AhMuE8xPnY

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 835 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.