EG7 sänder videopresentation med Q&A

EG7 vill meddela sina aktieägare och intressenter att en videopresentation kommer att sändas kl.08:00 den 9 september, 2021. Presentationen kommer att ledas av EG7:s tillförordnade VD Ji Ham.

Skälet till sändningen är att introducera EG7:s nya VD Ji Ham samt att ge ett tillfälle att ställa frågor till bolaget.

Frågor kan skickas in i förväg till: ir@enadglobal7.com.

För att ansluta till presentationen, vänligen använd följande länk på utsatt tid: https://www.youtube.com/watch?v=R9sMvpZWybc

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Alexander Albedj, styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 845 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.