EG7 tillförs cirka 5 Mkr genom inlösen av teckningsoption TO1

EG7 meddelar att inlösen av teckningsoption TO1 har tillfört Bolaget cirka 5 Mkr.

Den 1 september 2017 beslutades vid bolagsstämma om utgivande av högst 667 000 teckningsoptioner, benämnda TO1. Det krävdes en (1) teckningsoption för att, under perioden 5 oktober 2017 till den 1 september 2020, teckna en (1) nyemitterad aktie. Samtliga optioner har utnyttjats för att teckna aktier i Bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna har skett till en teckningskurs 7,5 kr. Teckning av dessa optioner erbjöds till anställda nyckelpersoner. Inga ytterligare teckningsoptioner finns utfärdade av EG7.

Genom inlösen av TO1 ökar antalet aktier till 35 655 526 aktier.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34EG7

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Spelutvecklingsavdelningarna Toadman Studios och Antimatter Games sysselsätter drygt 100 spelutvecklare som utvecklar egna spel där EG7 äger rättigheterna samt åtar sig även utvecklingsuppdrag för andra utgivare runt om i världen. Koncernens marknadsföringsbyrå Petrol Advertising Inc har hitintills bidragit till utgivningen av minst 1 500 titlar, av vilka många är världsberömda varumärken som Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens publicerings- och distributionsföretag Sold Out Sales & Marketing Ltd erbjuder genom sina experter både fysisk och digital publicering och har bland annat arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med ca 200 anställda på 8 kontor världen över. Koncernens affärsmodell ger förutsättningar för nära samarbeten såväl som stabila kassaflöden. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel på sina befintliga kontor, samt att fortsätta arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att utveckla spel med egna medel och förlägga spel på egen hand.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 september 2020 12:00 CET.