EG7:s ledningsgrupp och styrelse köper aktier för 47 Mkr

Den 17 februari 2023 köpte ledningsgrupp, styrelsemedlemmar och företag kontrollerade av styrelseledamöter 1,7 miljoner aktier, motsvarande nästan 2 % av utestående aktier på den öppna marknaden. Det genomsnittliga priset var cirka 27,2 kr per aktie och uppgick totalt till 47 Mkr. Bland dom som köpte aktier var hela styrelsen inklusive; Jason Epstein, Alexander Albedj, Shum Singh, Marie-Louise Gefwert och Gunnar Lind, samt ledningsgruppen inklusive tillförordnad VD Ji Ham, Vice VD och CFO Fredrik Rüdén och IR -ansvarig Ludvig Andersson.

”Som vi kommunicerats i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i sin bästa position någonsin. Bolaget avslutade året med ett rekordresultat, en solid balansräkning och nettokassa på över 300 Mkr, var efter räntebärande skulder helt har återbetalats ihop med slutförandet med att lägga högriskinvesteringar bakom oss. 2023 har inlett starkt och vi fortsätter att bygga vidare på en solid grund. Hela styrelsen och ledningsgruppen i EG7 är glada över att kommunicera betydande köp av ytterligare aktier till nära 47 Mkr för att visa vår starka övertygelse i bolagets starka tillväxtutsikter och ökning av aktieägarvärde framåt”, säger Ji Ham, tillförordnad vd för EG7.