EG7:s VD och styrelseordförande säljer aktier – förblir engagerade långsiktiga aktieägare

Enad Global 7: s VD och styrelseordförande, Robin Flodin och Alexander Albedj, har tillsammans sålt 1 313 836 aktier mellan 4-8 juni 2021, vilket motsvarar 24% av deras innehav. De har beslutat att behålla 76% av sina ursprungliga innehav och har signerat lock-up-avtal om att inga ytterligare aktier kan avyttras under 360 dagar. De innehar fortfarande 4 182 961 aktier, vilket motsvarar en investering på cirka 378 Mkr baserat på stängningskursen den 7 juni 2021.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:
“Av privatekonomiska skäl har EG7:s ordförande och jag beslutat att sälja en del av våra innehav i EG7. Vi har fortfarande 76% av våra ursprungliga innehav i EG7 vilket representerar våra överlägset största personliga investeringar. För att visa vårt fortsatta engagemang har vi beslutat att signera frivilliga lock-up-avtal för att inte sälja fler aktier under ett års tid.”

Transaktionen kommer att rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Informationen i detta pressmeddelande skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 835 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00