En titel utvecklad av Antimatter Games säljer över 1 miljon kopior

Antimatter Games, ett dotterbolag till EG7, får en betydande milstolpsbetalning för Rising Storm 2: Vietnam som har sålt över 1 miljon exemplar.

Rising Storm 2: Vietnam, en titel för vilken Antimatter Games var huvudutvecklare har sålt i mer än 1 miljon kopior och en betydande bonusbetalning har därför betalats ut.

Antimatter Games arbetar för närvarande med flera EG7-titlar, däribland Project I.G.I och '83.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

"Vi är glada och stolta över att få ännu en kvalitetsstämpel, ytterligare bevis på att Antimatter Games är en mycket kapabel studio."

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.