Enad Global 7 AB (publ): EG7 publicerar årsredovisning 2022

Enad Global 7 AB (publ) publicerar härmed årsredovisning och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.enadglobal7.com.