Enad Global 7 initierar avvecklingsprocessen av Antimatter Games i Storbritannien

Som en del av EG7:s pågående ansträngningar i att öka förutsägbarheten och lönsamheten i koncernen, inledde styrelsen för EG7 processen att stänga ner Antimatter Games (AMG) studio efter att ha utforskat olika strategiska alternativ. En formell process har inletts som inkluderar medarbetarkonsultation för att söka mildrande åtgärder och enighet kring processen med de anställda i Storbritannien. Nedläggningen kommer sannolikt att ske under sommaren och förväntas ge en årlig kostnadsminskning på cirka 50 Mkr.

Ledningen fortsätter sina ansträngningar med att etablera en mer hållbar och förutsägbar verksamhet. Gruppen utvärderade olika strategiska alternativ för AMG, inklusive konsultverksamhet (WFH), studioförsäljning och tredjeparts-publiceringspartnerskap för I.G.I., titeln AMG har utvecklat under de senaste åren. Dessa ansträngningar har dock inte kommit tillräcklig långt inom koncernens uppsatta tidsplan. Som ett resultat av detta har styrelsen fattat beslutet att begränsa ytterligare investeringar och i stället gå mot att stänga studion.

EG7 räknar med engångskostnader i intervallet 15–25 Mkr för studionedläggningen. På proformabasis, exklusive påverkan från engångskostnader, förväntas studionedläggningen minska koncernens årliga rörelsekostnader med cirka 50 Mkr, vilket resulterar i en ökning av vinsten före skatt med samma belopp och även förbättra det operativa kassaflödet. Effekten på balansräkningen förväntas bli minimal med anledning av att nedskrivningen av immateriella tillgångar för I.G.I. togs redan under fjärde kvartalet 2022.

Processen påbörjades denna vecka och förväntas att slutföras under tredje kvartalet 2023.