Enad Global 7 presenterar nya finansiella mål på medellång sikt och strategisk inriktning

På dagens kapitalmarknadsdag i Stockholm kommer Enad Global 7:s (EG7) tillförordnade VD Ji Ham och koncernledningen att ge en detaljerad uppdatering av koncernens strategiska inriktning och verksamhet, samt presentera nya finansiella mål på medellång sikt.

Styrelsen i EG7 har beslutat om följande finansiella mål på medellång sikt:

  • Målsättningen om en nettoomsättning på 3 Mkr till 2026
  • Målsättningen om en justerad EBITDA på 1 Mkr till 2026
  • Genomsnittlig tillväxt på 16 procent för nettoomsättning och 28 procent för EBITDA mellan 2023–2026

De finansiella målen förutsätter inga förvärv eller extern finansiering.

Tillsammans med nya finansiella mål föreslår styrelsen ett utdelningsprogram till aktieägarna. Det inkluderar utdelning och ett aktieåterköpsprogram. Programmet planeras att inledas i början av 2024. Utdelningsprogrammet kräver godkännande från en extra bolagsstämma som planeras till Q4.

"EG7 har nu satt riktningen för sin strategiska resa framåt och vad vi förväntar oss att leverera. Efter en period av konsolidering är koncernen nu i en idealisk position med strukturerade processer på plats. Med målet att allokera resurser till områden med bäst långsiktig avkastningspotential för samtliga aktieägare." säger Ji Ham, tillförordnad VD för EG7

Kapitalmarknadsdagen äger rum idag på Filmstaden Sergel, Hötorget 3, 103 91 Stockholm, mellan 9:30-12:00 CET. Dörrarna öppnar från 9:10. Presentationerna kommer att hållas på engelska, och den kommer att livesändas och göras tillgängliga på EG7:s hemsida.

Följ kapitalmarknadsdagen virtuellt via följande länk: https://www.enadglobal7.com/capital-markets-day-2023/