Enad Global 7 stärker ledningsgruppen

Som ett led i EG7s ambition att flytta bolaget från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm har styrelsen idag beslutat att ytterligare stärka ledningsgruppen genom att utse David Youssefi till Chefsjurist och Huyen Huynh till Operativ Chef.

David Youssefi började på Daybreak 2011 och har spelat en viktig roll i att forma Daybreak i sin nuvarande position som Chefsjurist för bolaget. David är en senior jurist med 25 års juridisk erfarenhet från olika roller på större advokatbyråer samt internt. Som ett globalt bolag med världsomspännande immateriella rättigheter ser EG7 och dess koncernbolag juridisk stöttning och regelefterlevnad som en viktig del av sin fortsatta tillväxt. Med David som Chefsjurist för gruppen kommer hanns juridiska erfarenhet och stöd att kunna tillhandahållas bland samtliga affärsverksamheter inom gruppen.

Huyen har 25 års erfarenhet av att hantera mjukvaruutveckling inom olika branscher, varav de senaste 14 åren har spenderats inom mobil- och livespelsbranschen. Hon började på Daybreak 2017, där hon haft rollen som Operativ Chef. I en strävan att ständigt förbättra den operativa förmågan och att leverera aktieägarvärde arbetar EG7 konsekvent med olika effektiviseringsprocesser. Huyen kommer i sin nya centrala roll att avsevärt bidra till att stödja gruppen i detta arbete.

”Huyen och David har visat sin kapacitet genom sitt betydande bidrag till gruppen under de senaste åren. Jag är glad över deras välförtjänta befordran när de ansluter till EG7:s ledningsgrupp”, säger Ji Ham, VD på EG7.