Inbjudan – Livepresentation av Enad Global 7 ABs (publ) Bokslutskommuniké för 2022

EG7 vill bjuda in sina aktieägare och intressenter till en livepresentation med Q&A kl.09:00 den 17 februari, 2023. Presentationen kommer att ledas av EG7:s tillförordnade VD Ji Ham samt vice VD och CFO Fredrik Rüdén.

Frågor kan skickas in i förväg eller under presentationen till: ir@enadglobal7.com.

För att ansluta till live-presentationen, vänligen använd följande länk på utsatt tid: https://ir.financialhearings.com/eg7-q4-2022