Inbjudan: till Enad Global 7s kapitalmarknadsdag den 20 september 2023 i Stockholm, Sverige.

Ledningen i EG7 är glada att bjuda in investerare, analytiker och media till den kommande kapitalmarknadsdagen, där medlemmar från koncernledningen kommer att ge en översikt över företagets finansiella resultat, strategiska initiativ och framtida tillväxtutsikter. Evenemanget kommer att äga rum onsdagen den 20 september på Filmstaden Sergel, Hötorget 3, 103 91 Stockholm, mellan 09:30-12:00 CET.

Presentationen följs av en lunch och möjlighet att mingla. Dörrarna öppnar 09.10 CET. Det kommer att vara möjligt att följa kapitalmarknadsdagen virtuellt.

Dagordning:
• EG7 idag
• EG7 imorgon
• Nästa steg
• Frågestund med ledningen
• Nätverkslunch

OSA:
Vänligen bekräfta ditt deltagande senast den 8 september till ludvig.andersson@enadglobal7.com, med information om du kommer att delta fysiskt eller virtuellt. Antalet platser är begränsat och vi uppmanar dig att säkra din plats så snart som möjligt.

Vid allergier eller särskilda kostbehov, vänligen meddela oss.