Ji Ham ny tillförordnad VD för EG7

Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) och Robin Flodin har kommit överens om att Robin omedelbart kommer att lämna sin nuvarande roll som VD för EG7 och kommer att ersättas av nuvarande VD för Daybreak Game Company, EG7:s största dotterbolag, Ji Ham. Under denna övergång kommer Robin att stanna kvar i sex månader för att hjälpa Ji när han tillträder sin nya roll inom EG7-koncernen. Ji kommer att utses till tillförordnad VD för EG7 samtidigt som sökandet efter en permanent VD har påbörjats. Ji har en gedigen bakgrund inom både spel och finans och har under de senaste sex åren varit VD för Daybreak. Under sin tid på Daybreak har Ji tillsett omfattande tillväxt och lönsamhet för bolaget.

Kommentar från Alexander Albedj, styrelseordförande, EG7:

"Övergången till nytt ledarskap är en naturlig del för att EG7 ska kunna bli ännu mer framgångsrikt under nästa tillväxtfas. Ji har erfarenhet av att leda och utveckla spelkoncerner med global räckvidd samt en omfattande och mycket framgångsrik bakgrund inom strategiska och synergistiska förvärv inom spelbranschen. Jag är oerhört stolt över att ha blivit associerad med EG7 under Robins tid som VD eftersom bolaget har vuxit från sin ödmjuka start som ett lokalt spelkonsultbolag till en global spelkoncern, och jag tackar honom personligen för hans hängivenhet till bolaget.”

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Alexander Albedj, styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 845 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2021 kl.17:35 CEST.