Kommuniké från extra bolagsstämma i Toadman Interactive

Extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") hölls idag den 3 mars 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Det beslutades, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra Bolagets företagsnamn till Enad Global 7 AB (publ).

Det beslutades vidare att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 240 000 kronor och högst 4 960 000 kronor.

Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 13 340 000 och högst 53 360 000 till lägst 31 000 000 och högst 124 000 000.

Ytterligare information om besluten finns i kallelsen som har publicerats på Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Toadman Interactive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-03 16:30 CET.