Lanseringsdatum av Immortal: Unchained är bestämt till 7 september 2018

Toadman Interactive AB (publ) har idag, tillsammans med sina partners, bestämt att lanseringsdatumet av Immortal: Unchained planeras ske den 7 september 2018. Lansering kommer att ske på Playstation, X-box och PC. Spelet kommer att släppas både online och i butik.  

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Vi har nu kommit till ett skede där vi och Sold Out, bolagets förläggare, fastlåst ett datum för lansering av Immortal: Unchained. Vi och våra partners kommer inom kort att intensifiera marknadsföringsåtgärderna för spelet, som hittills varit begränsade.” 

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.