Meddelande från EG7:s styrelse som svar på det offentliga brevet publicerat av Alta Fox den 22 maj 2023.

Tack för er fortsatta tilltro till styrelsen och ledningen. Som styrelseledamöter i EG7 delar vi er uppfattningar och instämmer med många av era förslag och har övervägt och fortsätter att överväga flertalet strategier för att ytterligare skapa aktieägarvärde.

Vi är fortsatt passionerade kring EG7:s långsiktiga framtidsutsikter som vi tror kommer att leda till substantiella och stabila intäkter och EBITDA-tillväxt under de kommande 5+ åren. Denna övertygelse grundar sig i de taktiska beslut som vi har fattat under det senaste året, och de beslut vi kommer att fatta framåt för att förbättra den operativa verksamheten. Effekterna av dessa beslut har nu fått fäste. Bolaget har en robust balansräkning (452 Mkr i kontanter utan finansiella skulder). Kombinerat med att vi framgångsrikt har kunnat fokusera våra talangfulla team mot strategiska investeringar med attraktiv riskjusterad avkastningspotential. Vars framgång exemplifieras av den starka tillväxten våra studior Big Blue Bubble och Piranha Games har visat. Detta har resulterat i flera starka kvartal i följd, som kulminerade med Q1 2023:s rekordhöga resultat, med en nettoomsättning på 572 Mkr, justerad EBITDA på 190 Mkr och kassaflöde från den löpande verksamheten på 171 Mkr. Vi förväntar oss att fortsätta förbättra och göra strategiska investeringar i våra studior och andra tillgångar där vi ser att vi bibehåller strategiska fördelar och kommer att ge liknande resultat till vår portfölj av studior.

Vårt främsta mål är att skapa långsiktig tillväxt och bygga aktieägarvärde. Vi har föreslagit en ny styrelsesammansättning som återspeglar både vår verksamhets globala karaktär och avsevärt stärker branschkunskapen och de strategiska relationerna som är tillgängliga för EG7.

Än en gång vill vi tacka Alta Fox för deras engagemang, men också övriga aktieägare för er fortsatta tilltron till vårt arbete. Vi förblir uppmärksamma och fokuserade på möjligheter att bygga aktieägarvärde i vårt fortsatta arbete att maximera värdet för alla aktieägare.