Noteringsdatumet i Toadman Interactive framskjutet

Toadman Interactive hade planerad första handelsdag 6 december 2017 på NGM MTF. Dock pågår fortfarande noteringsprocessen, ny första handelsdag kommer att kommuniceras inom ett par dagar.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ” Vi vill tacka alla aktieägare för deras förtroende och tålamod. Vi arbetar intensivt med noteringsprocessen tillsammans med NGM och Eminova för att få de sista bitarna på plats. Vi kommer att meddela samtliga aktieägare så fort information finns tillgänglig kring datum för planerad handelsdag.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com