Tencent blir ägare i Toadman genom investering i Fatshark

Det blev idag känt att Tencent investerar 500 Mkr för 36% av samtliga utestående aktier i Fatshark. Fatshark är ett spelutvecklingsbolag i Stockholm och är sedan tidigare 5:e största ägare i Toadman med 1 miljoner aktier och knappt 7% av samtliga utestående aktier. Tencent äger därmed indirekt knappt 3% av aktierna i Toadman.

Tencent är baserade i Kina och är ett av världens största bolag och räknas genom Tencent Games som ett av världens största spelutvecklingsbolag med ägande i spelutvecklingsbolag världen över.

Fatshark är sedan år 2013 Toadmans närmaste partner och alltså delägare i bolaget. Dessutom har Toadman arbetat som konsulter för Fatshark, använder sig av samma spelmotor (Stingray) och Fatsharks COO sitter i Toadmans styrelse.

Investeringen av Tencent i Fatshark har i dagsläget ingen påverkan på Toadmans verksamhet annat än delägarskapet.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Idag vill jag rikta ett stort grattis till Fatsharks ledning och medarbetare för denna milstolpe. De har arbetat hårt länge och lyckats väldigt bra på sistone med succén Warhammer: Vermintide 2. Att bolaget är en kvalitetsstudio har vi vetat länge och bevisligen tycker även Tencent detta. För Toadmans del betyder investeringen idag inget annat än att vi indirekt får en ny delägare i vårt bolag som vi givetvis välkomnar. Dock utesluter vi inte att framgångar för en sådan nära partner på sikt även kan påverka Toadman, men det får framtiden utvisa.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

+46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.