Toadman beställer analysuppdrag från Erik Penser Bank

Toadman Interactive AB (publ) vill meddela sina aktieägare och intressenter att bolaget har beställt analysuppdrag från Erik Penser Bank genom bankens tjänst EP Access. Den första analysen förväntas att publiceras i nära anslutning till nästa kvartalsrapport som släpps under augusti månad. Erik Penser kommer därefter löpande att skriva analyser om bolaget varje kvartal och vid större händelser. Dessutom kommer Toadman den 28 augusti 2019 att presentera sin kvartalsrapport hos Erik Pensers kontor i Stockholm.

Skälet till beställningen är att ge ökad transparens och kännedom om Toadman som bolag från en professionell källa som har trovärdighet på aktiemarknaden. Toadmans förhoppning är att detta leder till bättre likviditet i aktien och ökat aktieägarvärde i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.