Toadman delar in verksamheten i kärnverksamhet och icke-kärnverksamhet

Styrelsen i Toadman Interactive AB (publ) har idag beslutat att dela in verksamheten i två delar. Den ena är kärnverksamheten som är att bygga action- och hardcorespel som verksamheten redan idag består av. Det andra är icke-kärnverksamhet där Toadman ser att det finns potential att skapa stora värden, där avsikten är att undersöka möjligheten till avknoppningar av verksamheter till egna dotterbolag där Toadman initialt avser vara majoritetsägare. Detta kan vara i form av egna spel och teknologier.

Toadmans kärnverksamhet kommer fortfarande vara att bygga action- och hardcorespel. Dock ser bolagets styrelse och ledning möjligheter att skapa värden i bland annat IP:n och teknologier som inte är relaterade till denna kärnverksamhet. Efter noggrann analys innan och efter förvärvet av Artplant har bolaget alltså nu bestämt sig för att sätta resurser på att undersöka hur denna strategi kan förverkligas.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Toadmans nisch är att bygga action- och hardcorespel och vi tävlar på en global marknad mot de bästa i spelutvecklarna i världen. Vår ambition är att bli bäst i världen på vår nisch och detta är vårt huvudfokus. Dock sprudlar det av fina och kreativa idéer i vårt team och nätverk där det finns stora värden som vi inte kan bortse ifrån. Det är små satsningar som med rätt team både i och utanför Toadman kan skapa stora värden. Vi sätter helt enkelt igång mindre projekt där ambitionen från början är att knoppa av dessa idéer och projekt till egna bolag. Toadman kommer initialt att vara huvudägare i dessa ”non-core” bolag med ambition att på sikt sälja av innehavet i bolagen. Vi ser med tillförsikt att detta kan öka värdet för våra aktieägare.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 07:35 CEST.