Toadman förvärvar 100% av aktierna i norska spelstudion Artplant AS

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Toadman förvärvar 100% av aktierna i Artplant AS. Köpeskillingen uppgår till 1 miljon norska kronor som betalats ut idag, samt en tilläggsköpeskilling som utbetalas om 1 år. Tilläggsköpeskilling uppgår till värdet av 465 323 aktier i Toadman (3% av Toadmans aktier) och uppgår till genomsnittet av Toadmans aktiekurs de sista 30 handelsdagarna innan 1 år har passerat. Toadman bestämmer om betalningen av tilläggsköpeskillingen ska ske i nyemitterade aktier i Toadman eller kontant. Köpeskillingens villkor är bland annat att Artplants nyckelpersoner inte slutar inom 1 års tid och att inga oförutsedda kostnader drabbar Toadman i samband med förvärvet.

Artplant är en norsk spelstudio som grundades år 2001 av tidigare anställda på Interloop och Funcom och har kontor i Oslo. Sedan 2010 har Artplant ett helägt dotterbolag i Ryssland med kontor i Tver, en förort till Moskva. Idag uppgår antalet anställda i Norge till 8 heltidsanställda, samt 2 konsulter och antalet heltidsanställda i Ryssland uppgår till 28, samt 3 konsulter.

Under år 2017 omsatte Artplant 11,1 miljoner norska kronor med ett resultat efter skatt på 1,4 miljoner norska kronor. Bolaget har senaste året arbetat som konsulter på flertalet projekt och dessutom arbetat med ”Project I.G.I. 3” under 2018. Artplants ägare, styrelse och ledning har efter noggrann utvärdering gjort bedömningen att ansluta till Toadman varit det bästa alternativet.

För Toadman är rationalen att förvärva Artplant framförallt följande:

1. Etablerat och erfaret team: Majoriteten av de 36 anställda i Artplant har arbetat tillsammans i över 5 år och flertalet är spel-veteraner med över 10 års erfarenhet av spelbranschen. Den typ av spel Artplants anställda har erfarenhet inom såsom ”Block and Load”, ”Battlestar Galactica” och ”Project I.G.I.” är närliggande den strategiska inriktning som Toadman har. I och med förvärvet får Toadman tillgång till dessa erfarna spelutvecklare.
 
2. Resurser för befintliga och ytterligare projekt: Antalet anställda i Toadman överstiger i och med förvärvet 80 personer. Detta ger Toadman en möjlighet att kunna utöka med personal i sina befintliga projekt, både de projektfinansierade och egenutvecklade. Ett spelutvecklingsbolag som består av 80 personer ger också förutsättningar att teckna större projekt med högre budgetar.
 
3. Project I.G.I.: I köpet av Artplant ingår bland annat IP-rättigheterna till ”Project I.G.I.: I'm Going In”, ett spel som släppets första gången år 2000 och där Toadman bedömer att det fortsatt finns en stark bas av fans som är intresserade av en tredje titel i spelserien. Artplant har påbörjat arbetet med ”Project I.G.I. 3” och Toadman avser undersöka möjligheterna till att fortsätta denna satsning.
 
4. Förlustavdrag: Artplant har ansamlade förluster som under år 2017 som uppgick till 12,7 miljoner norska kronor. Eftersom Artplant kommer vara en del av Toadman-koncernen bedömer advokater som Toadman har anlitat att Toadman kan dra skattemässiga fördelar av den ansamlade förlusten.
 
5. Teknologi, framförallt online: Artplant har byggt upp teknologi i olika former som bedöms vara av nytta för Toadman. Detta är framförallt Artplants online-plattform som använts i flertalet titlar, och som Toadman bedömer kan användas för Toadmans nuvarande spelproduktioner såväl som framtida.

Kommentarer från Artplants VD och största ägare Jack Wulff:

– ”Först och främst vill jag tacka Toadmans ledning och styrelse för att de agerat väldigt professionellt i den här transaktionen. Toadman som bolag har snabbt blivit en etablerad figur på spelmarknaden och vi har under en tid följt Immortal: Unchaineds utveckling. Efter att ha träffat bolagets VD och insett vilket typ av kunnande teamet besitter och vilka spel de inriktar sig på gjorde jag bedömningen att Toadman skulle vara ett bra hem för Artplant och dess anställda. Jag ser mycket fram emot att bli en del av Toadman och bidra till dessa framgångar.”

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ”Efter att ha träffat bolagets anställda i både Oslo och Tver och genomgått en legal genomlysning, har vi gjort bedömningen att Artplant passar väldigt bra in i Toadman-familjen. Det tekniska kunnandet och erfarenheten Artplants team besitter är av hög internationell standard. Den bedömningen gör vi efter våra många år av konsultande som vi har gjort för ledande spelbolag både i Sverige och globalt. Detta är också vårt första förvärv och passar väl in i vår tillväxtstrategi. Vi önskar samtliga anställda hos Artplant varmt välkomna in i Toadman-familjen, där vi hoppas att vi kan bli framgångsrika tillsammans."

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 15:20 CET.