Toadman gör riktad emission på 3 Mkr för satsning på Sky Fighters

Styrelsen i Toadman Interactive AB (publ) har idag beslutat att låta Craig Fletcher genom bolag investera 3 Mkr genom en riktad nyemission på kursen 22,5 kr, vilket är en premie sett till senaste handelsdagens stängningskurs på drygt 2%. Detta kapital är av Toadman öronmärkta för satsningen på spelet Sky Fighter Legends, ett spel som lämpar sig väl för esport, som ingick i Toadmans förvärv av Artplant tidigare under sommaren. Satsningen kategoriseras inom Toadmans nya uppdelning som Icke-kärnverksamhet.

Toadmans ledning har genom åren haft en väldigt bra relation till Craig Fletcher, som har över 20 års erfarenhet inom spelbranschen och har spelat en viktig roll för esporten i Europa. Bland annat grundade Craig år 1997 det brittiska bolaget Multiplay, som driver och skapade den största spelfestivalen i England som heter Insomnia med flera hundratusentals besökare varje år. Multiplay såldes år 2015 för över 200 Mkr till GAME Digital PLC och Craig var VD fram till år 2016. Idag är Craig spelinvesterare och spelkonsult och bland annat med i ”Advisory Board” i brittiska esports-organisationen The British Esports Association.

Craig har bestämt sig för att investera i Toadman och investerar 3 000 015 kr i en riktad nyemission. Craig köper 133 334 aktier till priset 22,5 kr per aktie, en premium om 2,3% sett till stängningskursen den 17 augusti 2018 som uppgick till 22,0 kr per aktie. Craig har också frivilligt gått med på 6 månaders lock-up för 100% av sina aktier. Utspädningen för nuvarande aktieägare är 0,88% av befintliga aktier.

Craig kommer vara initial projektledare för satsningen på Sky Fighters där ambitionen är att undersöka möjligheten till att rekrytera ett större team och fokusera på esport, där Toadman anser att Craig har ett väldigt starkt nätverk. Via den riktade emissionen på 3 Mkr tar Toadman in det kapital som Toadmans styrelse bedömt krävs för initial finansiering av satsningen. Toadmans styrelse anser att satsningen på Sky Fighter Legends inte är i Toadmans kärnverksamhet, men gör bedömningen att det finns realiserbara värden som Toadmans partners kan ta hand om för bolaget.

Sky Fighters är den första satsningen i Toadmans strategi kring icke-kärnverksamhet, med ambition att initiera och etablera ett dotterbolag där det finns realiserbara värden och att tillsammans med externa finansiärer finansiera verksamheten med Toadman som initial majoritetsägare.

Kommentarer från Craig Fletcher:

– ”Jag har följt Toadman en längre tid och de har imponerat på mig på flera sätt. Deras metoder för effektiv produktion och värdeskapande genom expansion, förvärv och nytänkande, i kombination med talang för spelskapande, gör Toadman till ett imponerande team. Genom min erfarenhet inom spelbranschen och esport tror jag att jag kan bidra till verksamheten på många sätt och ett initialt steg är att undersöka möjligheterna med bl.a. Skyfighters. Jag ser mycket fram emot att börja arbeta med Toadman och tackar dess representanter för möjligheten att följa med på resan.”

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Att få in Craig i bolaget ser jag som en oerhörd tillgång. Han har lång och gedigen erfarenhet av esport och har ett väldigt bra kontaktnätverk i branschen. Att vi i styrelsen i Toadman beslutade att frångå aktieägarnas företrädesrätt denna gång är för att vi anser att det vi får från Craig överträffar de negativa aspekterna av en riktad nyemission. Dessutom beslutade Toadmans styrelse ta in kapital för denna första satsningen som vi anser vara icke-kärnverksamhet istället för att använda kapital från nuvarande budget. Det är en spännande modell i och med satsningen på Sky Fighter Legends, där vi inte utesluter att fler liknande satsningar kan ske om det visar sig bli framgångsrikt.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 08:07 CEST.