Toadman har fått stororder av ett av världens största spelbolag

Toadman Interactive AB (publ) har idag kommit överens med ett av världens största bolag där Toadman har helhetsansvar för utvecklingen av ett nytt spel. Första milstolpen kommer att genera ca $1 miljon till Toadman och skulle projektet slutföras förväntas det inbringa 150-200 Mkr de kommande två åren.

Arbetet med första milstolpen har redan påbörjats och kommer initialt sysselsätta 30 personer från Toadman. Vid full produktion är det troligt att projektet kommer att sysselsätta runt 80-100 personer. Detta projekt ger Toadman möjligheten att fortsätta sin expansion både organiskt och genom förvärv. Strategiskt kommer Toadman också fram till hösten att se över sin spelportfölj och framtida satsningar. Detta för att säkerställa att bolaget har en väl avvägd riskprofil när det kommer till spelutveckling av egna spel, projektfinansierade spel och konsultuppdrag.

Toadman har av sekretesskäl bestämt att vänta med att namnge uppdragsgivaren fram tills dess att slutliga detaljer i projektet är överenskomna. Detta bedöms ta från någon vecka upp till någon månad.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08:00 CET.