Toadman Interactive anställer Morten Schjelle Larssen som Senior Vice President, Publishing and Business Development

Toadman Interactive AB (publ) meddelar att Morten Schjelle Larssen idag har anställts i bolaget som Senior Vice President, Publishing and Business Development.

Larssen har lång och gedigen erfarenhet inom spelbranschen och förväntas spela en ledande roll i den fortsatta expansionen av Toadman. Han tar med sig mer än 25 års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom spelbranschen, samt nästan 10 års erfarenhet i ledningsgruppen hos det börsnoterade norska spelbolaget Funcom (https://www.funcom.com/). Larssen har under sin karriär fokuserat på förläggning, försäljning och marknadsföring av spel och har framgångsrikt genomfört förhandlingar och lanseringar för spel på alla plattformar (PC, Xbox, Playstation och mobil).

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Vi är mycket glada att Morten ansluter sig till Toadman. Hans breda erfarenhet och omfattande kunskap om branschen kommer att stärka företagets affärsutveckling oerhört som är viktig i vår strategi att ta Toadman till nästa nivå.”

Kommentarer från Morten Schjelle Larssen:

– ”Det är verkligen ett spännande tidpunkt för mig att ansluta mig till Robin och hans team vid denna viktiga tid och bidra till att bygga ett starkt och solitt Toadman. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet och expertis till en redan imponerande ledningsgrupp med en stark vision och en beprövad förmåga att leverera.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.