Toadman Interactive blir Enad Global 7 och bjuder in till pressträff

Toadman Interactives styrelse presenterar idag ett förslag om att ändra moderbolaget i koncernens namn till Enad Global 7 (EG7).

Det strategiska motivet för namnbytet till Enad Global 7 är att tydliggöra koncernstrukturen och belysa moderbolagets roll som holdingbolag. Koncernen har för närvarande fyra huvudsakliga och av varandra fristående divisioner: Toadman Studios, Antimatter Games, Petrol och Sold Out.

Namnbytet förutsätter beslut på extra bolagsstämma till vilken separat kallelse har skickats ut.

Kommentar från VD Robin Flodin:

"Den nya koncernstrukturen är ett viktigt steg i att klargöra vår utveckling från enbart en utvecklare till en bolagsgrupp som täcker hela värdekedjan inom spelindustrin."

Mer information om den nya gruppen kommer att presenteras under en livesänd pressträff med frågestund. Pressträffen sänds genom Pressträff Direkt 4 februari kl. 11:00 CEST. Livesändningen kommer att sändas på Direkt Studios Youtube-kanal: https://youtu.be/aPLMfxA0z14.

Frågor kan mailas i förväg till Joachim Hörnqvist på joachim.hornqvist@laika.se.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.