Toadman Interactive emitterar 120 miljoner kronor i 3-åriga seniora säkerställda obligationer

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 10 Juni, 2019

Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") har framgångsrikt placerat 120 miljoner kronor i seniora säkerställda obligationer (”Obligationsemissionen”) under ett obligationslån med ett ramverk om 500 miljoner kronor med förfall i juni 2022 (”Obligationslånet”). Likviden från Obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera kontantdelen av köpeskillingen för PETROL Advertising, Inc. (”PETROL”) och för allmänna företagsändamål.

Räntesatsen för Obligationslånet fastställdes till en fast ränta om 12% och Obligationsemissionen sker till ett pris om 100% av nominellt belopp. Obligationslånet kommer att vara säkerställt genom pant i aktier i Bolagets materiella dotterbolag, inklusive PETROL. Obligationslånet har en löptid på 3 år och har ett första möjliga återbetalningsdatum efter 18 månader. Obligationslånet förväntas bli upptaget till handel på Nasdaq First North. 

Investerarna i Obligationsemissionen är nordiska institutioner samt privatpersoner.

"Vi är glada att meddela att finansieringen nu är klar och vill tacka investerarna för att deras stöd i vår resa. Att emittera ett obligationslån och finansiera förvärvet på detta sätt är en milstolpe för Toadman. Det är också bra med flexibiliteten att göra ytterligare emissioner upp till det fulla ramverket om 500 miljoner kronor, vilket ger oss mer ammunition för ytterligare potentiella förvärv”, säger Robin Flodin, VD Toadman.

För mer information om förvärvet av PETROL hänvisas till tidigare pressmeddelande publicerat 4 juni 2019.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Sole Bookrunner i samband med Obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare. Baker McKenzie (Stockholm och San Francisco / Palo Alto kontor) har agerat juridisk rådgivare till Toadman.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 12:00 CET den 10 juni 2019.

OM TOADMAN

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00