Toadman Interactive förvärvar 100% av Diskett Interactive Sweden AB

Toadman Interactive AB (publ) har idag förvärvat 100% av konsultbolaget Diskett Interactive Sweden AB (”Diskett”) som består av två personer för köpeskillingen 140 000 kr.

Diskett består av Andreas Jonsson och Jim Sagevid. Bägge var bland de första anställda vid Bitsquid, den spelmotor som såldes till Autodesk år 2014. Det är även den spelmotor som är basen för flertalet spelbolag och där Toadman har en evig gratis licens då Autodesk lade ned driften av spelmotorn. Diskett har haft flertalet kunder sedan de startade år 2017, främst med visualiseringsteknologi och utveckling inom underhållningsindustrin. Köpeskillingen uppgår till 140 000 kr, vilket är samma belopp som finns i Disketts kassa vid förvärvstidpunkten. Därtill kommer Toadman tillsvidareanställer både Andreas och Jim, där de båda förbinder sig anställning i minst 6 månader.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Genom förvärvet av Diskett knyter vi till oss två begåvade motorprogrammerare. De kommer att arbeta med vår CTO för att utveckla vår spelmotor ytterligare. Eftersom Autodesk inte fortsätter med driften av vår spelmotor har vi fått en livtids gratis licens hos Autodesk. Med experterna som var med och byggde spelmotorn som Toadman använder ger det oss en bra bas att fortsätta utveckla denna motor eller till och med bygga vår egna motor från start. Jag är väldigt glad att välkomna Andreas och Jim till Toadman.”

Kommentarer från Andreas Jonsson, tidigare VD vid Diskett:

– ”Vi på Diskett är oerhört glada och exalterade över att permanent gå med i Toadman-familjen och vi ser fram emot att ta med vår långa kompetens inom spelmotorindustrin till det redan mycket erfarna teamet hos Toadman.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.