Toadman Interactive signerar avtal för att förvärva 100% av rättigheterna till Project Osiris från Leyou

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 31 December 2019

Toadman Interactive AB (publ) (“Toadman”) har idag signerat ett avtal med Leyou Technologies Holdings Limited (“Leyou”), för vilket Toadman får full äganderätt för Project Osiris från Leyou när en kontantbetalning om US$2,6 miljoner är fullt genomförd, som består av en initial betalning om US$1,3 miljoner och en andra betalning om US$1,3 miljoner som skall betalas inom 2 år. Toadman har tidigare ägt rätten till 20% av omsättningen av spelet. När den initiala betalningen är genomförd i enlighet med avtalet kommer Toadman att äga 100% av omsättningen. När den andra betalningen är genomförd i enlighet med kontraktet kommer Toadman att äga alla rättigheter för spelet från Leyou.

Toadman har arbetat på Project Osiris i över 2 år. Det gör Project Osiris till ett av Toadmans största i sin portfölj. Tillsammans med Petrol, kommer Toadman att offentliggöra sina planer för Project Osiris under första halvan av år 2020.

Rationalen att förvärva Project Osiris från Leyou är i linje med Toadmans ambitioner att öka omsättningen från egna spel, och samtidigt ha en balanserad mix av diversifierade källor för omsättning. Dessutom, genom att ha en världsledande marknadsföringsbyrå i form av Petrol och en intern förläggare i form av Sold-Out, har Toadman verktygen för att själva ta spelet till marknaden.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sin spelutvecklingsdivision. Dessutom har koncernens marknadsavdelning bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2019 kl. 18:30 CET.