Toadman köper ut agent med ny Leyou-betalning

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit under ett avtal som innebär att bolaget köper ut sin agent Flashman Studios LLC (”Flashman”) för $1 miljon (ca 8,3 Mkr). Detta innebär att Flashman mot engångssumman $1 miljon inte längre har rätt till 10% av Toadmans omsättning för varken avtalet med Leyou eller Immortal: Unchained. Flashman har inte heller rätt till några ytterligare betalningar från Toadman i framtiden. Den 28 februari 2018 godkände Leyou ytterligare en milstolpesbetalning för första spelbara versionen av det nya spelet Toadman utvecklar till Leyou. Utbetalning från Leyou uppgår till $1,5 miljoner (ca 12,5 Mkr) till Toadman och från denna summa betalas $1 miljon till Flashman.

Flashman har sedan mars 2016 agerat agent till Toadman och även arbetat med affärsutveckling för bolaget. Flashman har arbetat med både Immortal och Leyou-avtalet och har haft rätt till 10% av Toadmans omsättning. Efter noggrann analys och förhandling med Flashman är Toadmans ledning och styrelses enhälliga bedömning att tidpunkten är rätt för ett utköp av Flashman. Detta innebär alltså att Flashman inte längre har rätt till några ytterligare betalningar från Toadman. Toadmans resultat kommer därmed också att belastas negativt med en engångskostnad om ca 8,3 Mkr under mars 2018.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ” Flashman har varit en partner till oss under en längre tid, dock känner vi oss komfortabla med den kompetens vi anskaffat oss till bolaget för att själva förhandla med förläggare och partners. Detta utesluter inte att vi i enskilda fall kommer att använda oss av agenter eller advokater i framtiden för att få nya projekt eller förhandla fram nya avtal. Utköpet av Flashman ser vi i ledningen och styrelsen som en långsiktig investering för att kunna behålla ytterligare 10% av Toadmans omsättning i bolaget. En förutsättning för utköpet från Toadmans sida har varit att Leyou ska vara nöjda med Toadmans arbete och vi är glada att Leyou har godkänt den senaste milstolpen och att arbetet fortlöper enligt plan.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com