Toadman påbörjar konsultarbetet för Leyou i spelet Civilization Online

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett avtal med Leyou Technologies (”Leyou”) om att påbörja konsultarbetet på spelet Civilization Online. Arbetet påbörjas med 5 anställda under nästa vecka och är tillsvidare med möjlighet till utökning av personal. Initial betalning uppgår till ca 1,1 Mkr och därefter kommer Leyou att faktureras månadsvis.

Toadman har tidigare skrivit på ett ramavtal som ger Leyou möjligheten att hyra in Toadman till sina spel Sagan om Ringen och Civilization Online.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com  

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 11:10 CET.