Toadman rekryterar Staffan Berglén som chef över förläggarverksamheten

Toadman Interactive AB (publ) (“Toadman”) har idag rekryterat Staffan Berglén som chef över förläggarverksamheten för Toadmans speldivision för att stärka Toadmans förläggarförmågor för samtliga spelplattformar.

Staffan har arbetat hos Paradox Interactive de senaste 8 åren som senior producent. Staffan var bland annat ledande producent på ett av Paradox Interactives mest framgångsrika externt förlagda spel: Pillars of Eternity.

Rekryteringen betyder att Toadman stärker sin förmåga inom förläggarverksamhet, något som tidigare kommunicerat är en prioritet för Toadman och dess framtida ambitioner. Staffan kommer vara ansvarig för Toadmans egna spel och arbeta med den nyligen förvärvade spelplattformen Tangentix Ltd.

Staffan påbörjar sin position den 22 januari 2020.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, CEO

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

 

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

 

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.