Toadman sänder live företagspresentation med fokus på förvärvet av Sold Out idag 27 november kl.17:30

Toadman Interactive AB (publ) vill meddela sina aktieägare och intressenter att bolaget kommer att hålla en live företagspresentation idag onsdag den 27 november 2019 kl.17:30. Skälet till företagspresentationen är att uppdatera aktieägarna om Toadmans förvärv av Sold Out.

För att delta, vänligen besök Toadmans hemsida genom länk toadmaninteractive.com/live på utsatt tid.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, CEO

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.