Toadman sänder live företagspresentation på måndag 24 juni 2019 kl.19.00 med fokus på den senaste tidens händelser i bolaget

Toadman Interactive AB (publ) vill meddela sina aktieägare och intressenter att bolaget kommer att hålla en live företagspresentation på måndag den 24 juni 2019 kl.19:00. Skälet till företagspresentationen är att ge aktieägarna en större inblick i de senaste händelserna i bolaget som varit betydande för bolagets utveckling, även om dessa händelser är inom ramen för den tidigare kommunicerade tillväxtstrategin för bolaget. Bland annat kommunicerades tidigare under året att ambitionen var att Toadman skulle genomföra minst 2 förvärv under 2019.

Fokus under företagspresentationen är att ge aktieägarna en större inblick i följande händelser:

  1. Förvärvet av Petrol;
  2. Förvärvet av Antimatter Games;
  3. Nya större kontraktet; samt
  4. Bolagets syn på riskhantering.

För att delta, vänligen besök Toadmans hemsida genom länk toadmaninteractive.com/live på utsatt tid.

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

” Den senaste tiden har den strategi som styrelsen och ledning arbetat med givit resultat. Vi bytte lista till Nasdaq First North och sedan ökat likviditeten i aktien och fått in institutionellt kapital, något vi fått genom vår spridningsemission och utgivande av obligationer på 120 Mkr med en ram på totalt 500 Mkr. Detta kapital har möjliggjort förvärv av två kvalitetsbolag där Toadman tillsammans med Petrol och Antimatter Games på oreviderad pro forma basis under år 2018 omsatte ca 244 Mkr med ett rörelseresultat (EBITDA) på ca 41,8 Mkr, med ca 180 anställda i 6 länder, varav över 100 anställda som arbetar med spelutveckling.

Vi har försökt vara sakliga i vår kommunikation till våra aktieägare. Dock har det för Toadmans räkning inkommit osedvanligt många frågor från aktieägare den senaste tiden. Frågorna har handlat om förvärven av Petrol och Antimatter Games, samt det nya större kontraktet och hur bolaget ser på konsultverksamhet jämfört med egen spelutveckling inom ramen för bolagets riskhantering.

Jag vill därför bjuda in aktieägare till en företagspresentation där alla aktieägare får en möjlighet att få en större inblick i dessa frågor.”

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.