Toadman signerar avsiktsförklaring med Leyou värd $2 miljoner gällande Sagan om Ringen

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på en icke-bindande avsiktsförklaring med Leyou Technologies gällande konsultarbete gällande huvudsakligen spelet Sagan om Ringen, men också spelet Civilization. Arbete avses utföras under år 2019 till ett värde av $2 miljoner (18 Mkr). Det slutliga avtalet skall slutförhandlas fram till sista december 2018.

Toadman har redan ett samarbete med Leyou gällande utveckling av Projekt Osiris som avses förlängas till år 2019. Samtidigt avser Leyou även att beställa konsultarbeten av Toadman gällande främst spelet Sagan om Ringen, men också spelet Civilization. Toadman har nyligen gjort om sin strategi som innebär att Toadman avser att inte satsa på konsultarbeten, men har ändå valt att ta detta projekt som en helhetslösning med Leyou. Detta innebär att Toadman totalt kommer ha projekt för Leyou under drygt ett år som inbringar $10 miljoner till Toadman.

Avsiktsförklaringen avser en beställning av konsultarbeten inom framförallt design och koncept för $2 miljoner. Toadman kommer att sätta ihop ett litet team som arbetar för Leyou på dessa två spelen under 2019. Mer ingående villkor kommer att förhandlas fram de kommande månaderna.

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ” Förra året vid samma tidpunkt var vi cirka 20 personer som framförallt hade utfört konsultarbeten. Nu är vi över 80 anställda med kontor i 4 länder. Vår ambition är inte att jaga konsultarbeten längre, men för en så viktig partner som Leyou är vi beredda att göra ett undantag. Detta speciellt med tanke på de stora titlar som Leyou faktiskt arbetar på, såsom Sagan om Ringen. Tillsammans med Projekt Osiris, har vi nu sammantaget kommit överens om ett ordervärde om $10 miljoner för resterande delen av 2018 och för hela 2019, och kan försätta bygga bolaget. Jag vill dock poängtera återigen att detta är avsiktsförklaringar och att vi hoppas komma i mål med de slutgiltiga avtalen innan året är slut, men att det icke-bindande avsiktsförklaringar så det finns inga garantier.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl. 17:10 CET.