Toadman signerar avtal med Leyou värd $8 miljoner gällande Projekt Osiris

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett uppdaterat avtal med Leyou Technologies gällande förlängning av Projekt Osiris från november 2018 till december 2019 till ett värde av $8 miljoner (73 Mkr). Avtalet har förhandlats fram efter tidigare underskriven avsiktsförklaring den 5 oktober 2018. Det totala värdet på utvecklingen av projektet uppgår därmed till $13 miljoner.

Toadman signerade i september 2017 ett avtal med Leyou värt $5 miljoner. Av dessa har $4,5 miljoner utbetalats till Toadman och den sista milstolpen på $0,5 miljoner utbetalas i december 2018. Avtalet är gällande utvecklandet av ett spel till Leyou där Toadman har rätt till en viss del av nettoomsättningen av spelet.

Projekt Osiris har förlängts och det totala ordervärdet under 2019 beräknas uppgå till $8 miljoner baserat på vissa milstolpar, liknande det föregående kontraktet. Projekt Osiris har kontinuerligt bemannats av ytterligare personal och överstiger idag 50 personer. Under de kommande ca 14 månaderna förväntas mellan 50-70 personer från Toadman arbeta på projektet och är således Toadmans största projekt. Utöver ordervärdet får Toadman minst 10% av nettoomsättningen på spelförsäljningen.

Spelet är ett original-IP vilket innebär att det är skapat av Toadman och Leyou. Toadman och Leyou kommer under kvartal 1 2019 för första gången gå ut med mer information om spelet gällande dess utseende och features. Spelet beräknas släppas under senare delen av 2019 eller i början av 2020. Toadman har fått assistans från samma team som är ansvariga för Warframe – det spel som inbringar mest omsättning till Leyou-gruppen. Warframe är ett så kallat Free-to-Play spel och inbringar över 1 miljard kronor per år och Leyous avsikt med Projekt Osiris är att efterlikna många av de element som finns i Warframe, samt att dra expertis från det spelet.

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ” Att projekt Osiris fortsätter enligt plan är glädjande och vi ser hur spelet går från klarhet till klarhet. Vi har utökat utvecklingsbudgeten som efter signeringen uppgår till $13 miljoner. Det är med stolthet jag ser hur Toadman fortsätter sin tillväxtresa och att vi närmar oss 100 anställda med kontor och partners runt om i världen. Att signera fortsättning av projektet ger oss också en stabilitet för 2019. Leyou är en fin partner att växa med och har budgetar som är ytterligare 10 gånger större, t.ex. Sagan om Ringen. Detta ger oss möjlighet att växa med Leyou. Projektet är stort i Toadmans ögon mätt och vi ser också framför oss att diversifiera vår risk och har flera spännande möjligheter till ytterligare projekt, vilket gör att jag ser fram emot 2019. ”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 17:20 CET.