Toadman signerar term sheet med Leyou värd $2 miljoner gällande Sagan om Ringen

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett avtal med Leyou Technologies gällande konsultarbete gällande huvudsakligen spelet Sagan om Ringen, men också spelet Civilization. Arbetet avses utföras under år 2019 till ett värde av $2 miljoner (18 Mkr). Arbetet är på konsultbasis och förväntas påbörjas andra kvartalet 2019.

Toadman har redan ett samarbete med Leyou gällande utveckling av Projekt Osiris som sträcker sig till slutet av 2019. Leyou har i och med detta avtalet också rätt att beställa konsultarbeten av Toadman gällande spelet Sagan om Ringen och spelet Civilization. Toadman har nyligen gjort om sin strategi som innebär att Toadman avser att inte satsa på konsultarbeten, men har ändå valt att ta detta projekt som en helhetslösning med Leyou. Detta innebär att Toadman totalt har ordervärden för projekt för Leyou under drygt ett år som inbringar $10 miljoner till Toadman under 2019.

Avsiktsförklaringen avser en beställning av konsultarbeten inom framförallt design och koncept för $2 miljoner. Toadman kommer att sätta ihop ett mindre team som arbetar för Leyou på dessa två spelen under 2019. Toadman har inte rätt till någon del av nettoomsättningen av spelet. Avtalet är också icke-bindande vilket betyder att detta mindre projekt kan avbrytas närsomhelst. Samtidigt kan det också ökas om behovet finns från Leyou och kapacitet finns från Toadman.

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ” Tillsammans med Projekt Osiris, har vi nu sammantaget ett ordervärde om $10 miljoner för resterande delen av 2018 och för hela 2019, och kan försätta bygga bolaget. Jag ser fram emot att stötta Leyou i produktionen av dessa två stora titlar som har stor potential. Vi ser en bra win-win situation med samarbetet med Leyou, då vi får möjligheten att bygga vårt bolag, samtidigt som vi hjälper en av våra viktigaste partners. Det går inte att utesluta att vi kommer ännu närmare vårt strategiska samarbete den kommande tiden och vi är öppna för att fortsätta dialogerna om ytterligare samarbete med Leyou. Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2019.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 17:25 CET.