Toadman uppdaterar finansiella kalendern

Idag har Bolagsverket registrerat förändringen av Toadmans räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår som räkenskapsår. Med anledning av detta uppdateras Toadmans finansiella kalender.

Nästa delårsrapport kommer släppas 31 oktober 2018 och helårsrapporten kommer släppas 10 februari 2019.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.