Toadmans spridningsemission övertecknad

Den 24:e november avslutades teckningstiden för Toadman Interactive AB (publ) inför bolagets planerade notering på NGM MTF. Emissionen tecknades till 83 Mkr fördelat på 1 230 personer, vilket innebär en teckningsgrad om 377 %. Vid exkludering av de på förhand ingångna teckningsåtaganden om ca 11 Mkr av emissionen uppgår teckningsgraden till 654 % på de resterande 11 Mkr erbjudna till allmänheten. Styrelsen avser fatta beslut om tilldelning 30:e november och distribution av avräkningsnotor kommer att ske 1:a december.

Med anledning av den kraftiga överteckningen kommer full tilldelning inte ske. Principerna för tilldelning är att samtliga som tecknat erhåller åtminstone minimiposten om 400 aktier och därefter pro rata för tecknat belopp.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Intresset för att investera i Toadman har varit stort och vi vill hälsa alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna till bolaget. 2018 kommer att bli ett mycket spännande år där vi fortsätter vår starka tillväxtresa och avser bland annat att släppa Immortal: Unchained, utveckla spel åt kinesiska Leyou, komma längre med vårt egna spel Projekt Hathor, anställa mer personal, expandera till fler geografiska platser och inleda fler spännande projekt. Med det kapital emissionen inbringar kommer vi att kunna accelerera vår tillväxt och förverkliga våra ambitioner att gå mer mot egenproduktion av spel. Vi ser med tillförsikt fram emot att kunna leverera bra utveckling för våra aktieägare.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com